Weryfikacja miejsca pomiarowego dla przepływomierza jest niezwykle istotna, ponieważ dokładność pomiarów przepływu zależy od odpowiedniego umiejscowienia urządzenia. Oto kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy weryfikacji miejsca pomiarowego:

  1. Warunki przepływu: Miejsce pomiarowe powinno być tak zaprojektowane, aby zapewnić stabilne i jednorodne warunki przepływu. Częste turbulencje, zakłócenia, skręty lub rozszerzenia rur mogą wpływać na dokładność pomiarów. Dlatego ważne jest, aby w miarę możliwości unikać takich czynników i utrzymać stały, równomierny przepływ.

  2. Długość prostego odcinka: Przed przepływomierzem powinien znajdować się wystarczająco długi odcinek prostej rury. Zalecane wartości wynoszą zazwyczaj co najmniej 10 razy średnica wlotu/wylotu przepływomierza. Dzięki temu można złagodzić turbulencje i skręty przepływu, co przekłada się na dokładniejsze pomiary.

  3. Odległość od zakłóceń: Miejsce pomiarowe powinno być odpowiednio oddalone od wszelkich zakłóceń, takich jak skoki, pompy, zawory, krzywizny rur, rozszerzenia lub skurczenia przewodów. Takie czynniki mogą wpływać na stabilność przepływu i powodować nieregularności, które mogą zakłócić dokładność pomiarów.

  4. Warunki montażu: Montaż przepływomierza powinien być prawidłowy i zgodny z zaleceniami producenta. Wszystkie elementy montażowe, takie jak uszczelnienia, śruby lub obejmy, powinny być odpowiednio zamocowane, aby zapewnić stabilność i uniknąć wycieków. Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej i ochrony przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie słoneczne, wilgotność lub skrajne temperatury.

  5. Dokładność kalibracji: Po prawidłowym umiejscowieniu przepływomierza, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej kalibracji urządzenia. Kalibracja pozwoli na skorygowanie wszelkich odchyłek i dostosowanie pomiarów do rzeczywistych warunków przepływu.

Ważne jest, aby pamiętać, że każdy przepływomierz może mieć swoje specyficzne wymagania dotyczące miejsca pomiarowego. Zawsze warto skonsultować się z producentem przepływomierza lub specjalistą w dzied

Witajcie,
Cieszymy się, że tu jesteś! Na wszelkie pytania dotyczące wody lub cyfryzacji z przyjemnością odpowiemy na telefon lub wiadomość e-mail.
NIVUS Zespół firmy
Ul. Bolesława Krzywoustego 4
81-035 Gdynia