Polityka prywatności zgodnie z RODO

Dziękujemy Państwu za odwiedzenie naszej strony internetowej. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie odwiedzając naszą stronę internetową. Chronimy Państwa prywatność i dane osobowe. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) oraz innymi stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.  

 

Ustawienia ochrony danych

Tutaj mogą Państwo cofnąć swoją zgodę lub dodać bądź odznaczyć poszczególne kategorie.

 

Spis treści

 1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych
 3. Czym są dane osobowe?
 4. Cele przetwarzania danych
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu
 7. Korzystanie z naszej strony internetowej w celach informacyjnych
 8. Korzystanie z naszej strony internetowej w celu świadczenia innych usług
 9. hosting
 10.  Kontakt z nami
 11.  Nasz newsletter
 12.  Bezpieczeństwo i ochrona
 13.  Pliki cookie i podobne technologie
 14.  Analiza stron internetowych
 15.  Media społecznościowe
 16.  Inne funkcje i treści
 17.  Linki do innych stron internetowych
 18.  Odbiorcy i przekazywanie danych 
 19.  Przekazywanie danych do krajów trzecich
 20.  Usuwanie Państwa danych
 21.  Państwa prawa
 22.  Zmiany w naszej polityce prywatności
 23.  Informacje dotyczące ochrony danych zgodnie z art. 13 / art. 14 RODO

 

1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

NIVUS GmbH, Im Täle 2 w 75031 Eppingen, Niemcy, jako operator strony internetowej www.nivus.de jest administratorem danych w rozumieniu RODO.

 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz@nivus.de w sprawach dotyczących ochrony danych.

 

3. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.   

 

4. Cele przetwarzania danych

Zakres i rodzaj gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową jedynie w celu uzyskania ogólnie dostępnych informacji, czy też w celu skorzystania z dodatkowych usług. Zasadniczo przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach naszej działalności gospodarczej w celach przedumownych lub umownych. Ponadto celem przetwarzania przez nas danych może być również realizacja naszego uzasadnionego interesu, Państwa zgoda lub zgodność z wymogami prawnymi. Poinformujemy Państwa o konkretnych celach przetwarzania danych w poniższych sekcjach.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 • w celu wypełnienia zobowiązań przedumownych lub umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • w kontekście wyważenia interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • na podstawie wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Poinformujemy Państwa o konkretnej podstawie prawnej przetwarzania danych w naszych odpowiednich operacjach przetwarzania.

 

6. prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach równoważenia interesów ze względu na nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Jeśli skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania przedmiotowych danych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do kontynuowania przetwarzania (z wyjątkiem reklamy bezpośredniej; w tym przypadku niezwłocznie zastosujemy się do Państwa sprzeciwu), jeżeli będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych. Pozostałe prawa osób, których dane dotyczą, pozostają nienaruszone.

 

7. Korzystanie z naszej strony internetowej w celach informacyjnych

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej w celach czysto informacyjnych zasadniczo nie jest konieczne podawanie przez Państwa danych osobowych. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy jedynie dane, które Państwa przeglądarka internetowa automatycznie nam przekazuje, takie jak:

 • Odsyłacz (poprzednio odwiedzana witryna) 
 • Żądana strona internetowa lub plik 
 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki 
 • Używany system operacyjny 
 • Typ używanego urządzenia 
 • Data i godzina dostępu 
 • Adres IP w formie zanonimizowanej 
 • inne podobne dane i informacje wykorzystywane do celów bezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Zazwyczaj odbywa się to za pomocą plików dziennika. Celem przetwarzania jest zapewnienie funkcjonalności i kompatybilności naszej strony internetowej w celu jej bezproblemowego użytkowania pod względem technicznym, w tym rozwiązywania problemów i ochrony przed atakami technicznymi i niewłaściwym użyciem. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu naszej strony internetowej. Dane pliku dziennika są usuwane, gdy nie są już potrzebne do celów przetwarzania.

 

8. Korzystanie z naszej strony internetowej w celu świadczenia innych usług

Jeśli korzystają Państwo z innych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne podanie danych osobowych w tym celu. Dane osobowe wymagane do świadczenia usługi można sprawdzić na odpowiednim ekranie wprowadzania danych lub w aplikacji. Dalsze informacje mogą Państwo podać dobrowolnie. Mogą Państwo rozpoznać, które informacje są wymagane, a które dobrowolne, po tym, że informacje obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*) lub adnotacją "pole obowiązkowe". Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia zamówionej przez Państwa usługi. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych oraz informacje o tym, kiedy Państwa dane osobowe zostaną usunięte, można znaleźć w opisie poszczególnych usług.

 

9. Hosting

Korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy usług w zakresie hostingu naszej strony internetowej. Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Korzystanie z usług hostingodawcy leży w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego udostępniania naszej strony internetowej (art. 6 ust. I lit. f) RODO). Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w ramach naszych zobowiązań umownych i instrukcji. Korzystamy z usług TelemaxX Telekommunikation GmbH, Amalienbadstr. 41/Bau 61 w 76227 Karlsruhe jako naszego hostera. Zawarliśmy z nim umowę o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

 

10. proszę się z nami skontaktować

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Dane osobowe podane przez Państwa podczas kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia Państwa kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Będą one przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do przetworzenia Państwa kontaktu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego skontaktowali się Państwo z nami. Zwracamy uwagę, że Państwa wiadomości mogą być przechowywane w ramach ustawowych obowiązków przechowywania. W takim przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

E-Mail

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy pamiętać, że niezaszyfrowana komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej jest niezabezpieczona. Nie można wykluczyć, że dane przesyłane w ten sposób mogą być odczytywane, kopiowane, modyfikowane lub usuwane przez osoby nieupoważnione. Dane osobowe podane przez Państwa podczas kontaktu z nami za pośrednictwem zapytania e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania e-mail. Będą one przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do przetworzenia tego kontaktu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego skontaktowali się Państwo z nami. Zwracamy uwagę, że Państwa wiadomości mogą być przechowywane w ramach ustawowych obowiązków przechowywania. W takim przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

11. Newsletter

Do wysyłania newsletterów używamy usługi Inxmail. Dostawcą jest Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Niemcy. Zawarliśmy umowę z Inxmail na przetwarzanie danych zamówienia i tym samym wdrażamy przepisy o ochronie danych. Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności Inxmail pod adresem: www.inxmail.de/datenschutz

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę rejestracyjną, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami usługodawcy. Państwa adres IP zostanie przekazany usługodawcy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest profesjonalna i skuteczna organizacja Państwa newslettera.

Jeśli subskrybują Państwo nasz newsletter, gromadzone będą następujące dane:

 • Adres IP komputera uzyskującego dostęp
 • data i godzina rejestracji
 • Państwa adres e-mail
 • Potwierdzenie, że jest Pan/Pani właścicielem podanego adresu e-mail i że wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie newslettera.

Dane te są gromadzone wyłącznie w celu wysyłania Państwu newslettera i udokumentowania naszego upoważnienia do tego. 
Państwa zgoda na przetwarzanie danych jest uzyskiwana w ramach procesu rejestracji i zawiera odniesienie do naszej polityki prywatności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Proces rejestracji jest rejestrowany na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i służy jako dowód zgody na otrzymywanie newslettera.

Mogą Państwo odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, rezygnując z subskrypcji newslettera; w każdej wiadomości newslettera podajemy odpowiedni link. Rezygnacja nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.
Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i serwerów Inxmail po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adres e-mail) pozostają nienaruszone.

 

12. Bezpieczeństwo

Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony naszej strony internetowej i innych systemów przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieupoważnione. W szczególności dane osobowe podawane przez Państwa w formularzu kontaktowym są przesyłane w formie zaszyfrowanej. Korzystamy z systemu kodowania TLS 1.3 (Transport Layer Security).

 

13. Pliki cookie i podobne technologie

Używamy plików cookie lub podobnych technologii do różnych celów, np. aby zapewnić funkcjonalność, bezpieczeństwo i wygodę usług online oraz analizować przepływy odwiedzających.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Porównywalnymi technologiami są tak zwane technologie przechowywania danych internetowych (zwane również "danymi lokalnymi" i "przechowywaniem lokalnym"); dane są przechowywane lokalnie w pamięci Państwa przeglądarki ("pamięć podręczna"). Poniżej, dla lepszej czytelności, podsumowujemy pliki cookie i porównywalne technologie pod terminem "cookie".
Używamy plików cookie zgodnie z przepisami ustawowymi. W związku z tym uzyskujemy uprzednią zgodę użytkowników, chyba że nie jest to wymagane przez prawo. 

Jeśli użytkownicy wyrażą zgodę, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest zadeklarowana zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Odwołalna zgoda jest wyraźnie komunikowana użytkownikom i zawiera informacje na temat odpowiedniego wykorzystania plików cookie. Więcej informacji na temat poszczególnych plików cookie lub porównywalnych technologii i ich celu można znaleźć w naszych ustawieniach prywatności.

Zgoda nie jest wymagana w szczególności wtedy, gdy przechowywanie i odczytywanie informacji, w tym plików cookie, jest absolutnie niezbędne do świadczenia użytkownikom usługi telemedialnej, o którą wyraźnie poprosili (tj. naszej oferty online). W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wypełnienie naszych zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przestrzeganie zobowiązań prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub nasz uzasadniony interes (np. w ekonomicznym i bezpiecznym korzystaniu z naszej oferty online oraz poprawie jej użyteczności) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat poszczególnych plików cookie i ich przeznaczenia znajdą Państwo w naszych ustawieniach prywatności.

Jeśli chcą Państwo, mogą Państwo usunąć pliki cookie w dowolnym momencie. Może to jednak oznaczać, że poszczególne funkcje nie będą już dla Państwa dostępne. Aby usunąć pliki cookie, proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki lub zmienić ustawienia w ustawieniach ochrony danych.

 

Usercentrics

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia zgody na pliki cookie firmy Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium "Usercentrics". Celem przetwarzania jest uzyskanie i udokumentowanie zgody na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz techniczne umożliwienie cofnięcia udzielonej zgody. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, następujące dane osobowe są przekazywane do Usercentrics:

 • Państwa zgoda(y) lub odwołanie udzielonej(ych) zgody(zgód)
 • Państwa adres IP
 • Informacje o Państwa przeglądarce
 • Informacje o Państwa urządzeniu końcowym
 • Czas Państwa wizyty na stronie internetowej

Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w Państwa przeglądarce, aby móc przypisać Państwu udzielone zgody lub ich odwołanie. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest § 25 ust. 2 nr 2 TDDDG i art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia naszego prawnego obowiązku uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych oraz udokumentowania tej zgody.
Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu, gdy skutecznie sprzeciwią się Państwo ich przechowywaniu, zażądają od nas ich usunięcia, samodzielnie usuną plik cookie Usercentrics lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe ustawowe obowiązki przechowywania danych pozostają nienaruszone. Zgodnie z art. 28 RODO zawarliśmy z Usercentrics jako naszym usługodawcą umowę o przetwarzanie zamówień. 

Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności Usercentrics pod adresem: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/

 

Informacje o odbiorcach zgody
Centralne usługi platformowe "gatekeeperów" w rozumieniu ustawy o rynkach cyfrowych ("DMA") są zintegrowane na naszej stronie internetowej. Gatekeeperzy są zobowiązani na mocy art. 5 ust. 2 lit. b) DMA do uzyskania zgody na te centralne usługi platformowe. Nasze narzędzie do wyrażania zgody przekazuje zgodę użytkownika do odpowiedniego usługodawcy, tak aby zgoda udzielona w naszym narzędziu do wyrażania zgody mogła mieć również zastosowanie do tych usług. Poinformujemy Cię o tym szczegółowo w naszej polityce prywatności dla odpowiednich usług.

 

14. analiza internetowa

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. ("Google").  Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej witryny w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. 

Nie można wykluczyć, że Państwa dane osobowe będą również przekazywane do Google LLC z siedzibą w USA. Firma Google uzyskała certyfikat zgodności z ramami prywatności danych UE-USA w celu zapewnienia zgodności z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. Z certyfikatem można zapoznać się na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/s/.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, odznaczając pole dla Google Analytics tutaj.

Mogą Państwo również zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Mogą Państwo również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdą Państwo na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

Proszę zwrócić uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod "gat._anonymizeIp();", aby zapewnić anonimowe gromadzenie adresów IP.

 

Uwagi dotyczące odbiorców zgody 
Google Analytics jest centralną usługą platformy zgodnie z ustawą o rynkach cyfrowych ("DMA"). Oznacza to, że Google jest zobowiązana do uzyskania zgody użytkownika zgodnie z art. 5 (2) b) DMA. Zgoda ta jest uzyskiwana technicznie za pośrednictwem naszego Narzędzia zgody w trybie prostej zgody. Oznacza to, że wraz z wyrażeniem zgody na Google Analytics, oprócz wyżej wymienionych danych, informacje o wyrażonej zgodzie są również przekazywane do Google.
 

 

15. media społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Poniżej wymieniono poszczególne sieci społecznościowe, z których korzystamy.
Sieci społecznościowe, takie jak Facebook itp., mogą zasadniczo kompleksowo analizować Państwa zachowanie jako użytkownika, gdy odwiedzają Państwo ich stronę internetową lub stronę internetową ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciskami "Lubię to" lub banerami reklamowymi). Odwiedzanie naszych mediów społecznościowych uruchamia liczne operacje przetwarzania mające znaczenie dla ochrony danych. 

W szczegółach: Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzają naszą obecność w mediach społecznościowych, operator portalu mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do Państwa konta użytkownika. Państwa dane osobowe mogą być jednak gromadzone również wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają konta w danym portalu społecznościowym. W takim przypadku dane te są gromadzone na przykład za pośrednictwem plików cookie przechowywanych na Państwa urządzeniu końcowym lub poprzez rejestrowanie Państwa adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są Państwa preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane Państwu wewnątrz i na zewnątrz odpowiednich mediów społecznościowych. Jeśli posiadają Państwo konto w danym serwisie społecznościowym, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani.
Prosimy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich operacji przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, dalsze operacje przetwarzania mogą być przeprowadzane przez operatorów portali społecznościowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę zapoznać się z warunkami użytkowania i przepisami dotyczącymi ochrony danych odpowiednich portali społecznościowych.

 

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie obecności informacyjnej w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W niezbędnych przypadkach podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Procesy analizy inicjowane przez same sieci społecznościowe mogą opierać się na innych podstawach prawnych, które muszą zostać określone przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Administrator danych i dochodzenie praw

Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron w mediach społecznościowych, jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych rozpoczęte podczas tej wizyty. Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw (informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i reklamacji) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu mediów społecznościowych.

Prosimy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze opcje zależą w dużej mierze od polityki firmy danego dostawcy.

 

Okres przechowywania

Dane gromadzone przez nas bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych są usuwane z naszych systemów, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać, zażądają Państwo ich usunięcia lub cofną zgodę na ich przechowywanie. Przechowywane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

 

Sieci społecznościowe w szczegółach

Facebook

Posiadamy profil na Facebooku. Dostawcą jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Link do tego profilu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Jeśli klikną Państwo odpowiedni link, dostawca ten przechowuje i wykorzystuje Państwa dane (adres IP i inne dane osobowe) w celu świadczenia usługi i do własnych celów biznesowych. Nie można wykluczyć, że Państwa dane osobowe zostaną również przekazane Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA. Meta uzyskała certyfikat EU-US Data Privacy Framework potwierdzający zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. Certyfikat można zobaczyć na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/s/. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Instagram

Posiadamy profil na Instagramie. Dostawcą jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Link do tego profilu znajduje się na naszej stronie internetowej. Jeśli klikną Państwo odpowiedni link, dostawca ten przechowuje i wykorzystuje Państwa dane (adres IP i inne dane osobowe) do świadczenia usługi i do własnych celów biznesowych. Nie można wykluczyć, że Państwa dane osobowe zostaną również przekazane Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA.  Meta uzyskała certyfikat EU-US Data Privacy Framework potwierdzający zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. Certyfikat można zobaczyć na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/s/. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Instagram można znaleźć na stronie: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

LinkedIn 

Korzystamy z serwisu LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy link do tego profilu. Jeśli klikną Państwo odpowiedni link, dostawca ten przechowuje i wykorzystuje Państwa dane (adres IP i inne dane osobowe) w celu świadczenia usługi i do własnych celów biznesowych. Nie można jednak wykluczyć, że Państwa dane osobowe zostaną przekazane do niezabezpieczonych krajów trzecich, takich jak USA. LinkedIn wykorzystuje reklamowe pliki cookie. Jeśli chcą Państwo dezaktywować reklamowe pliki cookie LinkedIn, prosimy skorzystać z następującego łącza: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Więcej informacji na temat ochrony danych przez LinkedIn można znaleźć na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

YouTube

Korzystamy z platformy YouTube.com, aby publicznie udostępniać nasze własne filmy w celach reklamowych. Link do naszego kanału YouTube znajduje się na naszej stronie internetowej. Dostawcą YouTube jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli klikną Państwo odpowiedni link, YouTube przechowuje i wykorzystuje Państwa dane (adres IP i inne dane osobowe) w celu świadczenia usługi i do własnych celów biznesowych. Nie można wykluczyć, że Państwa dane osobowe zostaną również przekazane do Google LLC z siedzibą w USA. Firma Google uzyskała certyfikat zgodności z ramami prywatności danych UE-USA w zakresie poziomu ochrony danych obowiązującego w UE. Z certyfikatem można zapoznać się na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/s/. Więcej informacji na temat ochrony danych przez YouTube (Google) można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

YouTube - Embedded

Filmy wideo od dostawcy YouTube są osadzone na naszej stronie internetowej. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. YouTube wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia danych i analizy danych statystycznych. Statystyki te pozwalają YouTube analizować, jak często film był oglądany, czy film był oglądany na YouTube lub na jakich stronach internetowych film został osadzony. Aby chronić Państwa prywatność, używamy osadzonych filmów YouTube tylko w trybie rozszerzonej ochrony danych. Oznacza to, że YouTube nie przechowuje plików cookie dla użytkownika, który ogląda stronę internetową z osadzonym filmem YouTube, ale nie klika filmu, aby go odtworzyć. Jeśli film zostanie odtworzony, YouTube może przechowywać pliki cookie na komputerze użytkownika, ale nie są przechowywane żadne dane osobowe dotyczące odtwarzania osadzonych filmów.
Nie można wykluczyć, że Państwa dane osobowe będą również przekazywane do Google LLC z siedzibą w USA lub że inne usługi Google będą ładowane przez samą firmę Google podczas korzystania z YouTube, na co nie mamy żadnego wpływu. Firma Google uzyskała certyfikat zgodności z ramami ochrony danych UE-USA w zakresie poziomu ochrony danych obowiązującego w UE. Certyfikat można zobaczyć na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/s/.

Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, odznaczając pole tutaj. Więcej informacji na temat ochrony danych przez YouTube (Google) znajdą Państwo na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

 

XING

Korzystamy z XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Link do tego profilu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Jeśli klikną Państwo odpowiedni link, dostawca ten przechowuje i wykorzystuje Państwa dane (adres IP i inne dane osobowe) w celu świadczenia usługi i do własnych celów biznesowych. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

16. Inne funkcje i treści

Jeśli korzystamy z dodatkowych funkcji i treści (np. usług map lub czcionek) na naszej stronie internetowej, za pomocą których my lub dostawca usług przetwarzamy Państwa dane osobowe, poinformujemy Państwa o tym tutaj.

 

Usługi Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Google. Dostawcą tych usług jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Nie można wykluczyć, że Państwa dane osobowe zostaną również przekazane do Google LLC z siedzibą w USA lub że korzystanie z usługi Google spowoduje załadowanie innych usług Google przez samą firmę Google, na co nie mamy żadnego wpływu. Google certyfikował się w ramach EU-US Data Privacy Framework na zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. Certyfikat można zobaczyć na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/s/.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Google Tag Manager

tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager sam w sobie nie tworzy profili użytkowników ani nie przechowuje plików cookie. Google poznaje jedynie adres IP użytkownika. Nie można wykluczyć, że Państwa przeglądarka może również przesyłać dane osobowe do Google LLC. w USA. Firma Google uzyskała certyfikat zgodności z ramami ochrony danych UE-USA w celu zapewnienia zgodności z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. Z certyfikatem mogą się Państwo zapoznać na stronie www.dataprivacyframework.gov/s/.

Podstawą prawną korzystania z Google Tag Manager jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, odznaczając pole tutaj. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Friendly Captcha

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi "Friendly Captcha" świadczonej przez Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Niemcy. Friendly Captcha służy do sprawdzania, czy dane są wprowadzane na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu Friendly Captcha analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową lub aplikację mobilną w oparciu o różne cechy. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający witrynę lub aplikację mobilną wejdzie na część witryny lub aplikacji z aktywowaną funkcją Friendly Captcha. Na potrzeby analizy Friendly Captcha ocenia różne informacje (dane przeglądarki, adres URL, z którego pochodzi użytkownik (referrer), informacje o tym, czy użytkownik rozwiązał stworzoną przez nas łamigłówkę, zanonimizowany adres IP z konwersją na wartość liczbową, tzw. wartość hash). Danych tych nie można przypisać do konkretnych stron internetowych lub osób.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona naszej oferty online przed nieuprawnionym automatycznym indeksowaniem i spamem. Więcej informacji na temat Friendly Captcha i związanej z nią polityki prywatności znajdą Państwo na stronie https://friendlycaptcha.com/legal/.

 

 

17. Łącza do innych stron internetowych

Jeśli udostępniamy łącza do stron internetowych innych organizacji, niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez tę organizację. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z informacjami o ochronie danych na innych odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych.

 

18. Odbiorcy i przekazywanie danych

Połączyliśmy pewne operacje przetwarzania danych w naszej firmie. Mogą one być przeprowadzane centralnie przez nasze poszczególne działy, np. w celu przetwarzania zapytań. Zewnętrzni wykonawcy i usługodawcy (np. firmy logistyczne lub dostawcy usług IT) mogą być również wykorzystywani do zapewnienia realizacji naszych zadań i umów. Ponadto dane mogą być przekazywane odbiorcom, którym jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni do przekazania danych na podstawie zobowiązań umownych lub prawnych lub na podstawie Państwa zgody.

 

19. Przekazywanie danych do państw trzecich

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przekazywane do krajów trzecich (krajów spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy/zamówienia/stosunków handlowych, w tym ich rozpoczęcia, lub gdy jest to dozwolone przez nasz uzasadniony interes lub na podstawie Państwa zgody i wyłącznie zgodnie z wymogami ochrony danych określonymi w tym celu.

 

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA

W ramach tzw. "Data Privacy Framework" (DPF) Komisja Europejska uznała również poziom ochrony danych niektórych firm z USA za bezpieczny w ramach decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony z dnia 10.07.2023 r. Listę certyfikowanych firm i dalsze informacje na temat DPF można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Handlu USA pod adresem https://www.dataprivacyframework.gov/. O tym, którzy z usługodawców, z których korzystamy, są certyfikowani w ramach DPF, poinformujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności dotyczącej danej usługi.

 

20. Usuwanie Państwa danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji danego celu lub do momentu, gdy podstawa prawna przetwarzania (np. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych) przestanie istnieć. Przestrzegamy obowiązujących ustawowych okresów przechowywania.

 

21. Państwa prawa

Mają Państwo prawo do:

 • bezpłatnego otrzymywania informacji o przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych (prawo do informacji)
 • żądania potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe (prawo do potwierdzenia)
 • żądania od nas usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest już konieczne i spełnione są również inne
 • wymogi RODO dotyczące usunięcia (prawo do usunięcia) 
 • żądania niezwłocznego sprostowania i uzupełnienia dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych (prawo do sprostowania)
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania)
  otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do
 • przenoszenia danych)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (prawo do sprzeciwu)
  mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - i wywołuje wobec Państwa
 • skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa (prawo do indywidualnego podejmowania decyzji)
 • do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO (prawo do wniesienia skargi).  

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, prosimy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

 

22. Zmiana naszej polityki prywatności

Aby zapewnić, że nasza polityka prywatności jest zawsze zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to również sytuacji, gdy polityka prywatności musi zostać dostosowana ze względu na nowe lub zmienione usługi, na przykład nowe usługi.   

 

23. Informacje o ochronie danych zgodnie z art. 13 / art. 14 RODO 

Data Protection Information Applicants

Information for applicants regarding the use and handling of your data and your rights - EU General Data Protection Regulation

Data Protection Information Customers and Suppliers

Information for suppliers and customers regarding the use and handling of your data and your rights - EU General Data Protection Regulation

Witajcie,
Cieszymy się, że tu jesteś! Na wszelkie pytania dotyczące wody lub cyfryzacji z przyjemnością odpowiemy na telefon lub wiadomość e-mail.
NIVUS Zespół firmy
Ul. Bolesława Krzywoustego 4
81-035 Gdynia