Είμαστε σχεδιαστές, κατασκευαστές και προμηθευτές εξοπλισμού και οργάνων μέτρησης για την βιομηχανία νερού. Για περισσότερα από 45 χρόνια, η Nivus δραστηριοποιείται στον τομέα των μετρήσεων παροχής και κρατάει διεθνώς μία από τις ηγετικές θέσεις των εταιρειών αυτού του χώρου. Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, μεταξύ διάφορων συσκευών, περιλαμβάνει μονάδες μέτρησης παροχής, ανίχνευσης ταχύτητας ροής, μέτρηση στάθμης, πίεσης και ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού. Περαιτέρω, το εύρος των προϊόντων περιλαμβάνει λογισμικό εγγραφής, καταγραφής και αποτίμησης δεδομένων, ολοκληρώνεται δε με ένα εκτεταμένο σύστημα ελέγχου διεργασιών. Ένας από τους βασικούς τομείς της NIVUS είναι η μέτρηση παροχής, όπως επίσης και τα σχετικά παροχόμετρα. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία της εταιρείας μας, δίνει το προνόμιο, όχι μόνον στην ανάπτυξη και παραγωγή σχετικών συσκευών, αλλά και σε παροχή υπηρεσιών όπως υλοποίηση ολοκληρωμένων μετρήσεων πεδίου. Η εγκατάσταση και αρχική εκκίνηση των μετρητών παροχής και των υπολοίπων προϊόντων Nivus, όπως επίσης και η ικανή και αναγκαία υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας των μετρητών πίεσης, στάθμης και παροχής, αποτελούν πλέον υποσύνολο του προϊοντικού μας χαρτοφυλακίου.

Για ολοκληρωμένη πληροφόρηση γύρω από την Nivus, όπως επίσης και για τον εν ισχύει προϊοντικό κατάλογο, μεταβείτε στην αγγλική ιστοσελίδα της Nivus. Εντοπίστε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις μέτρησης παροχής, μέτρησης στάθμης, καθώς επίσης για τα προϊόντα καταγραφής δεδομένων και τον παρελκόμενο εξοπλισμό.

Ελάτε σε επαφή με τον διανομέα μας στην Ελλάδα: ΤΕΧΝΩΡ Engineering ΕΠΕ, για υποστήριξη σε όλο το εύρος προϊόντων της Nivus. Χρησιμοποιήστε την βέλτιστη δυνατή υποστήριξη των προϊόντων Nivus στην Ελλάδα. Περιμένουμε να σας συναντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Witajcie,
Cieszymy się, że tu jesteś! Na wszelkie pytania dotyczące wody lub cyfryzacji z przyjemnością odpowiemy na telefon lub wiadomość e-mail.
NIVUS Zespół firmy
Ul. Bolesława Krzywoustego 4
81-035 Gdynia