Ultradźwiękowy pomiar przepływu metodą  Dopplera

Ultradźwiękowy pomiar przepływu metodą Dopplera

Metoda Dopplera

  • do leko i bardzo zanieczyszczonych mediów
  • do prostych aplikacji
  • nisko budżewtowy pomiar przepływu

 

co na tym zyskujesz....

  • prosta instalacja bez dodawania dodatkowych zbędnych konstrukcji 
  • pomiar w bardzo zanieczyszczonych i agresywnych mediach
  • Wiarygodne pomiary dzięki z 30-letnimu doświadczeniu firmy NIVUS 

Aby zdefiniować natężenie przepływu (Q) potrzebna jest średnia prędkość przepływu oraz pole przekroju w danym miejscu pomiarowym. Najprostszy wzór do obliczenia wygląda następująco: 

Q (natężenie przepływu) = v (średnia prędkość) • A (pole powierzchni przekroju)

Przekrój powierzchni przekroju jest liczony z ciągłej zmiany pomiaru poziomu wypełnienia oraz zdefiniowanej geometrii kanału. Większość mediów niesie ze sobą duże ilości cząstek oraz bąbelków powietrza w przypadku wody. Płyną one zgodnie z przepływem medium. Pomiar prędkości mierzony jest na podstawie sygnału ultradźwiękowego odbijającego się od cząstek. 

pomiar prędkości przepływu (V)

Metoda pomiarowa oparta jest na efekcie Dopplera. Sygnał ultradźwiękowy wysyłany jest przez medium z ustalonym kątem wiązki oraz częstotliwością sygnału.

Zbiór energii ultradźwiękowej odbijany jest od cząstek przepływających w medium lub pęcherzyków powietrza. W rezultacie przy odebranym sygnale rozpoznawane jest przesunięcie w częstotliwości zgodne z przesunięciem się cząsteczek. Przesunięcie jest wprost proporcjonalne do prędkości z jaką poruszają się cząsteczki jak również profil prędkości. Spektrum profilu prędkości przepływu jest wskazywane na wyświetlaczu urządzenia i może być wykorzystane do weryfikacji miejsca pomiarowego. Bazując na udowodnionych algorytmach matematycznych inteligentny czujnik Dopplerowski przetwarza średnią prędkość przepływu w graficzne przedstawienie spektrum.    

 

Witajcie,
Cieszymy się, że tu jesteś! Na wszelkie pytania dotyczące wody lub cyfryzacji z przyjemnością odpowiemy na telefon lub wiadomość e-mail.
NIVUS Zespół firmy
Ul. Bolesława Krzywoustego 4
81-035 Gdynia