Urządzenia pomiarowe do wody i ścieków
Urządzenia pomiarowe do wody i ścieków
Przepływomierz NivuFlow do czystej wody
Czytaj więcej
Urządzenia pomiarowe do wody i ścieków

Nagroda CIWEM dla firmy NIVUS

Rurowe czujniki Transit Time przeważyły o wygranej  “Best of value” 

W bliskiej współpracy z firmami Severn Trent Water oraz Morison Utility Service, firma NIVUS zdobyła nagrodę CIWEM West Midlands podczas pokazów IOW Innovations Showcase. Sytstem pomiarowy naszej produkcji odznaczył się najwyższą dokładnością przy najniższych kosztach wdrożenia urządzenia  i jego ekologicznego aspektu. 


measure analyse optimise

Jesteśmy wiodącym międzynarodowym dostawcą innowacyjnych systemów pomiarowych i rozwiązań programowych dla inżynierii procesowej. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w branży wodno-kanalizacyjnej, opracowujemy i produkujemy systemy pomiarowe do pomiaru poziomu i przepływu, a także systemy pomiarowe zorientowane pod dane aplikacje. Zapewniając spójne oprogramowanie do automatyzacji i platformę w chmurze aż po system kontroli procesów, oferujemy indywidualne rozwiązania IoT i pomagamy naszym klientom w analizie i optymalizacji procesów oraz instalacji.

 

Niezawodne systemy pomiarowe

Gama systemów pomiarowych NIVUS, oprócz urządzeń do pomiaru przepływu i wykrywania prędkości przepływu, obejmuje również systemy pomiaru poziomu, a także urządzenia do rejestrowania jakości wody. Systemy te są dostępne do stałej instalacji i do użytku mobilnego. Nasze rozwiązania pomiarowe są stosowane głównie w wodzie i ściekach. Ponadto nasze systemy pomiarowe są stosowane w zaopatrzeniu w wodę, w wodach powierzchniowych, w oczyszczalniach ścieków lub systemach kanalizacyjnych oraz w sektorze energii wodnej. W połączeniu z indywidualnymi poradami ekspertów nasze urządzenia pomiarowe zapewniają naszym klientom najlepszy możliwy system dla danego zadania pomiarowego.

 

Rozwiązania cyfrowe

Rozwiązania NIVUS IoT wspierają operatorów instalacji, jeśli chodzi o monitorowanie, zrozumienie i jeszcze lepszą kontrolę procesów. Użytkownik w dowolnym momencie ma dostęp do przeglądu aktualnych i archiwizowanych danych dotyczących zdecentralizowanych procesów, a także całego systemu. Analizując trendy danych procesowych, można określić trendy i zoptymalizować systemy, np. dzięki konserwacji predykcyjnej. Nasza niezależna od producenta chmura i platforma IoT umożliwia integrację różnych czujników i urządzeń wykonawczych. Dlatego partnerzy i użytkownicy końcowi korzystają z możliwości posiadania dobrze rozwiniętej infrastruktury dla swoich aplikacji biznesowych. Co więcej, możliwe jest zintegrowanie wielu platform, aby bez problemu tworzyć wyższe rozwiązania systemowe.

 

Usługi

Uzupełniamy nasze systemy pomiarowe i rozwiązania programowe o kompleksowy zakres usług. Począwszy od uruchomienia sprzętu, aż po wdrożenie kompletnych kampanii pomiarowych, elastycznie dostosowujemy się do twoich konkretnych wymagań. Na podstawie życzenia klienta możemy zainstalować kompletny system pomiarowy i skonfigurować również automatyczną transmisję danych. Dodatkowo możemy konfigurować urządzenia w naszych portalach i systemach cyfrowych. Dostarczamy systemy pomiarowe do kampanii pomiarowych, dbamy o prawidłowy montaż i demontaż oraz zapewniamy, że odczyty są rejestrowane i zapisywane w sposób ciągły. Dane zostaną dokładnie przeanalizowane, a otrzymasz kompleksowy raport końcowy z projektu pomiarowego.

 


NIVUS - Pomiary przepływu

Najwyższej jakości pomiary przepływu w branży wodno kanalizacyjnej. Najwyższa dokładność pomiarowa - wiarygodne dane pomiarowe - uniwersalny uzyteczność dla wszystkich typów rur i kanałów. Najlepsze rezultaty pomiarowe dzięki alokacji przestrzennej prędkości przepływu.

Pomiar przepływu na najwyższym poziomie

Alle Vertretungen im Ausland

Produkty i usługi

Nasza broszura "Produkty i Usługi" pokazuje przegląd przez całą gamę naszych urządzeń i usług. Dodatkowo pokazuje jakie metody pomiarowe są wykorzystywane podczas pomiarów przepływu, poziomu wypełnienia, rejestracji danych, telekontroli oraz analizy fizykochemicznej.


Ihr Ansprechpartner
Gerne sind wir bei der Auswahl des geeigneten Produktes behilflich.